Profile

Ms. sana lakani

(FINASP) Facilitation for Innovations and Sustainable Productivity

Contact Details

(FINASP) Facilitation for Innovations and Sustainable Productivity

Bio

یکی از مهم ترین ملاک ها در خرید وتعمیرلپ تاپ محصولات دیجیتال، وجود یک مرکز مطمئن است که به صورت کامل خدمات ویژه ای را برای این تجهیزات انجام دهد تا در صورت بروز خرابی و هر گونه مشکل، مشتریان دغدغه ای برای برطرف کردن آن چه از نظر کیفیت خدمات و چه از نظر هزینه ها نداشته باشند.